dijous, 2 de març de 2017

I Mostra de Lectura en Veu Alta de Blanes

L'Ajuntament de Blanes organitza la  
I Mostra de lectura en veu alta de Blanes  
dirigida a l'alumnat de Batxillerat (especialment humanístic i artístic), cicles formatius, Centre de Formació d’Adults i Oficina de Català. 

Les alumnes de 1r de batxillerat
- Silvia Florido
- Gal·la Losada
- Helena Morales
- Isabel Gálvez
- Marta Sánchez 
representaran l'INS s'Agulla de Blanes 

La vostra professora de català, la Mònica Salmerón, escollirà uns fragments de El violí d'Auschwitz de la M. Àngels ANGLADA, amb una durada no superior als 5 minuts. Podrà ser una lectura dramatitzada (pot intervenir més d’un alumne: narrador i diferents personatges) o bé una lectura comunicativa (lectura individual). 

GRÀCIES NOIES I MOOOOLTA SORT!!

L'acte tindrà LLOC al Teatre de Blanes el 28 d’abril de 2017, a les 19.00 h  i DURADA: 2 hores 

DESCRIPCIÓ: La lectura és una de les eines primordials i bàsiques per a la resta d’aprenentatges i, per tant, ha de constituir un objectiu d’atenció preferent no només en les etapes d’educació obligatòria, sinó també en la formació al llarg de tota la vida. És per això que proposem aquesta activitat a les etapes no obligatòries: batxillerat, cicles formatius i ensenyament de persones adultes. 

Una lectura de qualitat, que tingui en compte les pauses, el ritme, la fonètica i l’entonació adequats, afavoreix la comprensió lectora i, per tant, l’aprenentatge de qualsevol àrea. 

OBJECTIUS: 
- Practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica. 
- Afavorir la comprensió lectora. 
- Treballar aspectes gramaticals. 
- Afavorir i ampliar lèxic i vocabulari. 
- Prendre consciència de l’organització de la informació. 


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada