C. INFORMACIONAL

- GUIÓ OPTATIVES APRENDRE A APRENDRE i FEM UN TREBALL
- QÜESTIONARI METACOGNITIU D'APRENDRE A APRENDRE
- PROGRAMACIÓ OPTATIVES APRENDRE A APRENDRE i FEM UN TREBALL

FEM UN TREBALL:

- FITXES BIBLIOGRÀFIQUES:

         - EXEMPLE DE FITXES BIBLIOGRÀFIQUES

         - FICHAS BIBLIOGRÁFICAS

- ELS CATÀLEGS INFORMÀTICS:
      
         - CATÀLEG INFORMÀTIC EPERGAM

         - CATÀLEG INFORMÀTIC BIBLIOTECA COMARCAL

- ILEC: TALLERS DE LECTURA:

          - 1r ESO

- RECERCA D'INFORMACIÓ:

        - L'ÍNDEX D'UN LLIBRE:

                  - ¿COMO INVESTIGAR? ÍNDICES Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS

        - CERCADORS DE LA XARXA:

                  - SABER BUSCAR INFORMACIÓN EN INTERNET. KIT DE HABILIDADES

                  - SABER BUSCAR PARÁMETROS EN GOOGLE. KIT DE HABILIDADES


        - DICCIONARIS I ENCICLOPÈDIES A LA XARXA:

                  - ESCRIPTORI EDU 365

                  - ¿CÓMO INVESTIGAR? DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS Y ATLAS


- ELABORACIÓ DE TREBALLS:

         - ÚS DE DICCIONARIS I D'ENCICLOPÈDIES

         - BIOGRAFIES AMB ENCICLOPÈDIES

        - TEMES DIVERSOS I CURTS AMB INTERNET
                    
         - EXTRACTES D'INFORMACIÓ AMB REVISTES

         - GUIÓ PER A L'ELABORACIÓ DE TREBALLS

                  - TREBALL SOBRE LES LECTURES

                  - TREBALL PER ÀREES

                  - INCIDÈNCIA EN LA INTRODUCCIÓ I LA CONCLUSIÓ

                  - COM FER UN TREBALL: L'EXPOSICIÓ ORAL

- PÀGINES WEB:

                   - RECURSOS DIGITALS PER A LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE SECUNDÀRIA

                   - COMPETÈNCIA INFORMACIONAL: DEL CURRÍCULUM A L'AULA

TREBALLS DE RECERCA

- PRESENTACIÓ DELS TR a 1r de Batxillerat

- TREBALLS DE RECERCA DE 2n de BATXILLERAT

- MOSTRA TREBALLS DE RECERCA LA SELVA II

- TREBALL DE RECERCA 2016 - 20170 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada