dilluns, 8 d’agost de 2016

Trobada de Biblioteques Escolars de Catalunya


1r. El departament d'ensenyament en una recent Resolució d'abril del 2016 ha creat un nou perfil professional per a aquells professors que tinguin la formació adequada sobre biblioteca i/o Lectura que servirà per a concursos de trasllat i per a ocupació de la coordinació de la biblioteca en els centres.
Han d'entrar en el seu l'ATRI amb el seu usuari i contrassenya per veure si el tenen o no i si no el tenen poden saber els requisits en la Resolució i a http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/formacio/

2a. Quant el nostre projecte de Temps de Lectura i Biblioteca d'Aula en van parlar molt i hi ha molta cosa en http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/

3a. Un altre gran tema va ser els blocs i/o webs de la biblioteca de centre, el blog de biblioteca està inclòs en el Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars de Catalunya.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/formacio/jornades/