PLEC

- BIBLIOTECA PUNTEDU   2006 - 2009:

PROJECTE PUNTEDU 

MEMÒRIA PUNTEDU 


FORMACIÓ PUNTEDU


- L'IMPULS DE LA LECTURA (ILEC) 2012 - 2015:


          - SABER LLEGIR

         - LLEGIR PER APRENDRE

         - EL GUST PER LLEGIR

2012 - 2013:

LA LECTURA EN UN CENTRE EDUCATIU

EL PORTAFOLIS DE LECTURA

LECTURA: TIPUS I ESTRATÈGIES

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ 

ENQUESTES PER A LA DIAGNOSI DEL PLEC:
- Diagnosi de lectura inicial
- Perfil lector professorat
- Estratègies per el foment de l'hàbit lector
- Qüestionari de diagnosi. La biblioteca escolar 
- Qüestionari lectura i entorn 
- Qüestionari de diagnosi. Saber llegir
- Qüestionari de diagnosi. La lectura en llengües estrangeres
- Qüestionari de diagnosi. La lectura en l'alumnat nouvingut

5es JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS 

PRESENTACIÓ ILEC 2012 - 2013 


2013 - 2014:

GUIÓ TALLER DE LECTURA

TALLERS DE LECTURA: ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE

PRESENTACIÓ ILEC 2013 - 2014 

AVALUAR PER APRENDRE

RÚBRIQUES

PIRÀMIDE DE LECTURA A SECUNDÀRIA


2014 - 2015:

LLEGIR PER APRENDRE A LES ÀREES 

LLEGIR PER APRENDRE A LES CIÈNCIES

BIBLIOGRAFIA LLEGIR PER APRENDRE

TALLER DE LECTURA A CLASSE D'ANGLÈS 

LECTURES PER A DIFERENTS ÀREES

ESBORRANY DEL PLEC

GUIÓ PER FER EL PLEC


- DOCUMENTACIÓ A LLEGIR:

DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ. BIBLIOTECA ESCOLAR 

DIRECTRIUS PER A LES BIBLIOTEQUES DELS CENTRES EDUCATIUS

FUNCIONS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

         - RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA

         - COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA

         - GRUP DE LA BIBLIOTECA

         - AJUDANTS DE LA BIBLIOTECA

         - LA BIBLIOTECA COM A PLATAFORMA EDUCATIVA

- L'HÀBIT LECTOR I EL TEMPS DE LECTURA A SECUNDÀRIA

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada